OM OSS

 

 

BEHANDLARE


Erika Rydtzander och Ida Lotfi är tandläkare och injektionsspecialister. Tillsammans driver de Masami Estetik där de eftersträvar naturlig skönhet och välmående där omgivningen inte kan se att du gjort någon behandling.

Erika Rydtzander

Erika Rydtzander

Ida Lotfi

Ida Lotfi


Erika Rydtzander

Erika avslutade sina tandläkarstudier vid Karolinska Institutet 2012 i Stockholm och har därefter bott och arbetat i London, Oslo och numera i Stockholm. Redan under studierna fanns ett stort intresse för estetik och ansiktsanalys som med tiden växt och är grunden till att hon startade Masami Estetik. 

Hon har under flera år arbetat med estetisk tandvård och såg att man kunde skapa ett optimalt resultat för patienten gällande både estetik och välmående genom att kombinera tandvård med injektionsbehandlingar. 

Fillers och Botox är superbra metoder för att undvika rynkor och ålderstecken och du behöver absolut inte se behandlad eller extrem ut för den sakens skull.
— Erika

Erika har genomgått flera grundläggande och avancerade, både svenska och internationella utbildningar inom injektionsbehandlingar. Hon har certifikat hos Estetiska Injektionsrådet och vidareutbildar sig ständigt för att hålla en hög kvalitet och vara up to date med det senaste inom branschen.


Ida Lotfi

Ida avslutade sin tandläkarutbilning vid Karolinska Institutet i Stockholm våren 2012. Sedan dess har hon arbetat som privattandläkare på Lidingö. Hon inriktade sig redan tidigt i karriären mot estetisk tandvård där hon fick utlopp för sin kreativa förmåga samtidigt som hon såg direkta glädjande resultat hos patienten.

En god munhälsa påverkar oss positivt och ett glatt och vackert leende bidrar till glädjespridande hormoner som gör oss gladare och lyckligare medan det förbättrar vårt välmående.
— Ida


När Ida fann ytterligare ett område inom estetik i kombination med medicinsk utbildning och erfarenhet började hennes hjärta att klappa för de injektionbehandlingar som idag erbjuds på Masami Estetik. Konsten att hjälpa människor att återskapa ett piggare, ungdomligare yttre som har en positiv påverkan på det inre välmåendet samtidigt som det hjälper till att minska symptom som huvudvärk och svettningar gör att Ida trivs med sin uppgift som behandlare och utvecklare av Masami Estetik. 

Ida har genomgått avancerade internationella utbildningar och fortbildar sig kontinuerligt för att hålla den högsta standarden på marknaden. Hon är certifierad hos Estetiska Injektionsrådet.


MEDICINSKT ANSVARIG

Louise Lotfi, Legitimerad Läkare, Spec. Allmänmedicin

Louise har arbetat som läkare i många år. Hon är mkt erfaren inom injektionsbehandlingar med flertalet utbildningar och är även hon certifierad behandlare.

 
 

 
 

Certifierade hos estetiska injektionsrådet

Estetiska injektionsrådet logga.jpg

Detta som en kvalitetsstämpel och trygghet för Er konsumenter. Certifieringen innebär att man som behandlare uppfyller vissa krav på medicinsk kunskap, ansiktsanatomi och fysiologi, injektionsteknik och komplikationshantering samt uppfyller krav på etik och vidareutbildning. För att läsa mer om certifieringen besök estetiskainjektionsrådet.se